ఇది తాటాకు ఫ్యాషనండోయ్..

తాటాకు ఉపయోగాలేమి? మన జనరేషన్ కి అంతగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ మన ముందు తరాల వారి జీవితంలో తాటాకులకు ఓ ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. కూర్చోవడానికి తాటాకు చాప, పండ్లు, కూరగాయలు భద్రపరచుకోవడానికి తాటాకు బుట్ట, చల్లటి గాలి కోసం తాటాకు విసనకర్ర, వానొస్తే తడవకుండా ఉండటానికి తాటాకు గొడుగు, మన తాతముత్తాతలైతే.. నాలుక శుభ్రం చేసుకోవడానికి తాటాకులే వాడేవారు టంగ్ క్లీనర్ గా. కొన్నిసార్లు ఎలుకలు పట్టుకోవడానికి కూడా ఈ తాటాకులతో తయారుచేసిన బుట్టలే వాడేవారు. ఇలా ఎలా కావాలంటే అలా తాటాకులను మన ముందు తరాల వాళ్లు వాడేసేవాళ్లన్నమాట. పిల్లలైతే గిలిగిచ్చకాయలు దాచుకోవడానికి తాటాకు బుట్టలే కానీ ఇప్పుడు ఈ తాటాకు కాస్త ఫ్యాషన్ రంగు అద్దుకుంది. కాస్త ఆశ్చర్యంగానే ఉన్నా.. తాటాకులతో తయారు చేసిన యాక్సెసరీస్ ఇప్పుడు సరికొత్త ఫ్యాషన్ ట్రెండ్.

ఈ మధ్య కాలంలో పెళ్లిళ్ల సారెలు పెద్ద పెద్ద రంగుల తాటాకు బుట్టల్లో, తాటాకులతో అల్లిన బిందెల్లోనూ పెట్టి పంపిస్తున్నారు. అలాగే బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లినప్పుడు పండ్లు, స్వీట్లు రంగులేసిన తాటాకు బుట్టల్లో ప్యాక్ చేసి పట్టుకెళుతున్నారు. పైగా ఈ మధ్య ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఉత్పత్తులకు ఆదరణ కూడా పెరుగుతోంది కదా. అందుకేనేమో తాటాకులతో రకరకాల ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ కూడా తయారుచేసేస్తున్నారు. హ్యాండ్ బ్యాగులు, పర్సులు, పొత్లీ బ్యాగులు రకరకాల డిజైన్లతో తయారుచేసేస్తున్నారు. అవన్నీ చూస్తుంటే.. చాలా ముచ్చటేస్తుంది. పనిలో పనిగా జ్యుయలరీ బాక్సులు, చిన్న చిన్న పౌచ్ లు కూడా తయారు చేసేస్తున్నారు. అవి చాలా కళాత్మకంగా ఉండటంతో పాటు.. వైవిధ్యమైన రంగులతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఓసారి ఆ తాటాకు యాక్సెసరీస్ ఎలా ఉన్నాయో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి. కచ్చితంగా మీక్కూడా నచ్చుతాయి.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.