జుట్టును పొడవుగా చేసే హోం మేడ్ హెయిర్ మాస్క్ ( Home made hair masks for long hair )

జుట్టు పొడవుగా, లావుగా ఉండాలని రకరకాల హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉపయోగిస్తాం. ఈ నూనె పనిచేయకపోతే.. ఆ నూనె.. ఆ…

మిమ్మల్ని హీరోయిన్ అంత అందంగా మార్చేసే beauty tips

పార్టీకో.. ఫంక్షన్ కో లాస్ట్ మినిట్లో బయలుదేరాల్సి వచ్చినప్పుడు మీకు వచ్చే మొదటి ఆలోచన.. ‘ఈ ముఖంతో పార్టీకెళ్లగలనా?’ అనే.…