పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే బ్రేస్ లెట్ ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి?

మణికట్టుకి బ్రేస్ లెట్ పెట్టుకోవడమనేది యూనిసెక్స్ ఫ్యాషన్. వీటిని చేతికి పెట్టుకోవడానికి వయసుతో, జెండర్ తో సంబంధం లేదు. ట్రెండీగా,…

మీ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టుగా వాచ్ ఎంచుకోవడమెలా?

తల నుంచి పాదాల వరకు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఏదో మిస్సయ్యామనే భావన కలుగుతుంటుంది. బహుశా…