మేని ఛాయ ఆధారంగా పెళ్లికూతురికి చీర ఎలా ఎంపిక చేయాలి?

చీరను ఎంచుకునేటప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన వాటిలో మేనిఛాయ కూడా ఒకటి. చీర మాత్రమే కాదు నగల ఎంపికలోనూ ఈ విషయాన్ని…

పెళ్లి కూతురికి ఎలాంటి చీర ఎంపిక చేస్తే బాగుంటుంది?

కాబోయే పెళ్లి కూతురు తన పెళ్లి కోసం చీరను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కాస్త కష్టమైన పనే. ఎందుకంటే ఎంపిక చేసుకోవడానికి…

లంగా, ఓణీలో( Half saree / Lehenga ) కార్తీక పౌర్ణమి వెన్నెల్లా మెరిసిపోండి..

నాలుగైదేళ్ల క్రితం వరకు లంగా, ఓణీ అంటే పల్లెటూరి అమ్మాయిల స్టైల్ గా చూసేవారు. సిటీ గర్ల్స్ వాటికి దూరంగానే…