చలికి చర్మం పొడిబారుతోందా? ఈ చిట్కాలతో స్మూత్ స్కిన్ పొందండి

శీతాకాలం వచ్చేసరికి ఏ తరహా స్కిన్ ఉన్నవారికైనా చర్మం పొడిబారిపోతుంది. డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారికి ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా…