ఓటీటీలోకి వస్తున్నాయ్.. పోతున్నాయ్..

కరోనా భయాలతో ప్రస్తుతం ప్రజలు ఇంటి నుంచే వినోదాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్నఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్స్ కు ఇది వరంగా…